KNRM Dordrecht

De KNRM redt mensen op zee en op het ruime binnenwater in Nederland. Snel, professioneel en kosteloos. De KNRM wordt in stand gehouden door vrijwillige bijdragen.
  1. Harde wind en extra hoog water is een goede reden om extra te gaan oefenen. Zo ook op de ochtend van de stormachtige dinsdag 8 januari.Terugkerend van de ochtendoefening krijgen de vrijwilligers van KNRM-reddingstation Dordrecht een alarmering in verband met een speedbootje wat op de Beneden-Merwede in de walkant ligt. Het scheepje is van een binnenvaarder en de schipper daarvan roept de hulp van de vrijwilligers van de Dordtse reddingstation in. Terwijl de vrijwillige bemanning met de reddingboot Tjepke Ekkelboom richting speedbootje vaart wordt zij gealarmeerd voor een persoon te water bij de Baanhoekbrug. Met spoed gaat de reddingboot ter plaatse. De waterbus Devel en een patrouilleschip van Rijkswaterstaat zijn ook in de buurt. Op aanwijzing van de bemanning van de Devel vindt de Tjepke Ekkelboom een vrouw in de rivier. Eenmaal aan boord van de reddingboot wordt direct begonnen met het reanimeren van de vrouw. Aan de wal wordt ze overgenomen door de eveneens gealarmeerde ambulance. Met spoedtransport wordt ze overgebracht naar het Erasmus MC in Rotterdam.Terugkerend van deze inzet haalt de reddingbootbemanning nog even het speedbootje uit de walkant en brengt deze terug naar de eigenaar. Een dag die begon met rustig oefenen eindigt zo met twee totaal verschillende inzetten.
  2. De vrijwilligers van KNRM reddingstation Dordrecht zitten net aan de avondmaaltijd als de pieper gaat. Op het Hollandsch Diep is er brand aan boord van een binnenvaartschip. Tien minuten na alarmering vaart de KBW 1910 uit naar het schip in nood. Aan de noordoever van het Hollandsch Diep, ter hoogte van Strijensas, treft de bemanning de binnenvaarder in nood aan.Aan boord heeft een brand gewoed in de machinekamer. Het schip heeft geen voorstuwing meer. Een tweede binnenvaarder is te hulp geschoten en heeft het schip langszij genomen. De KBW1910 gaat eveneens langszij en zet twee opstappers over voor een eerste verkenning.De brand in de machinekamer is inmiddels uit zichzelf gedoofd. Wel staat de machinekamer vol rook en de redders wachten de komst van de door de meldkamer gealarmeerde brandweerboten van Drimmelen en Dordrecht af.De brandweerboot van Drimmelen is vijf minuten na de KBW 1910 ter plaatse. Met ademluchtbescherming kunnen de brandweerlieden de machinekamer betreden. Nadat de brandweer met behulp van haar warmtebeeldcamera geconstateerd heeft dat het vuur inderdaad gedoofd is, worden de machinekamerluiken geopend en wordt de ruimte grondig geventileerd. De hitte in de machinekamer is zodanig geweest dat de lampen in de ruimte gesmolten zijn.De binnenvaarder wordt nu stevig aan de te hulp geschoten binnenvaarder gekoppeld en gezamenlijk gaan de schepen richting Volkeraksluizen. Het door de Kustwacht gealarmeerde bergingsschip Furie 4 van BST uit Dintelsas komt inmiddels ook ter plaatse. Ook de gealarmeerde brandweerboot Zuid-Holland Zuid komt aan. De Furie 4 en de KBW 1910 begeleiden de koppelsleep naar de Volkeraksluizen terwijl de brandweerboten weer terugkeren naar hun ligplaatsen. Nadat de sleep veilig bij de sluizen is gearriveerd kan ook de KBW 1910 terug naar haar boothuis. Een goede samenwerking tussen de KNRM, brandweer en berger. 
  3. Het is 14.44 uur als de pagers van de bemanning van het Dordtse reddingstation voor de 124e keer dit jaar afgaan.De KBW 1910 wordt binnen 15 minuten gestart en vertrekt richting Drimmelen voor een boot met motorproblemen. Het uitgeworpen anker pakt niet waardoor ze verdagen naar lager wal.Aanvarend naar het incident krijgt de schipper van de reddingboot vlak voor aankomst contact met de opvarenden van de motorspeedboot.Ze melden dat de motor net weer loopt maar dat assistentie wenselijk is omdat ze niet zeker zijn of alles blijft werken. De startmotor is afgebroken en met veel moeite en met de startmotor in de hand hebben ze de motor toch weer aan de praat gekregen. Ter hoogte van de het Gat van de Kerksloot in de monding van de Amer treft de KNRM bemanning de motorspeedboot aan en maakt verbinding.De KNRM bemanning begeleidt de motorboot naar de jachthaven van Drimmelen. Bij aankomst in Drimmelen gaat opnieuw het alarm af voor de Dordtse redders. Ditmaal betreft het een jacht met motorproblemen in de Dordtse Kil ter hoogte van Wiilemsdorp, nagenoeg voor het boothuis van de KNRM! Aangezien het jacht dicht tegen de vaargeul ligt besluit de Schipper van de reddingboot om een verkeersbericht aan alle schepen in de nabijheid uit te laten gaan door Verkeerspost Dordrecht, om te waarschuwen voor de aanwezigheid van een jacht met problemen en de aanstaande reddingactiviteiten in de drukke scheepvaartroute.De bemanning treft de motorsailer op de aangegeven locatie aan met een blije doorgewinterde schipper. Een opstapper stapt over op de motorsailer en legt samen met de schipper een sleepverbinding aan.Voorzichtig manoeuvrerend door de scheepvaartroute met bijbehorende communicatie naar het aanwezige scheepvaartverkeer worden schip en schipper terug gesleept naar het boothuis. Ook de 125e actie dit jaar is goed verlopen.De opvarenden van beide vaartuigen zijn voorzien van de nodige info over de KNRM weer gezond en veilig huiswaarts gekeerd.Wellicht dat ze gesterkt door deze ervaring donateur worden van de KNRM. 
  4. Tijdens de reguliere oefenavond zien de vrijwillers van KNRM reddingstation Dordrecht de politiehelikopter overvliegen in de richting van recreatiegebied De Merwelanden. Op hetzelfde moment worden ze gealarmeerd voor een watersporter in problemen op het Wantij. Dat is geen toeval. Ook een ambulance wordt door de meldkamer naar het gebied gedirigeerd.Er is hulpgeroep gehoord in de omgeving van de Sionsloot. De politie, die als eerste ter plaatse is, hoort het hulpgeroep ook. Zij bestellen direct de helikopter om rond Sionsloot en Wantij te gaan zoeken. Bovendien vordert de politie enige boten van passanten om ook te kunnen gaan zoeken. De reddingboten Tjepke Ekkelboom en KBW 1910 rukken uit.Ter plaatse heeft de helikopter de man in nood waarschijnlijk gevonden en met politie en ambulancepersoneel aan boord gaan de redders de griend in om een onfortuinlijke man er uit te halen. Per brancard wordt de man aan boord van de reddingboot gebracht en zo snel mogelijk overgebracht naar de brug bij het Kors Monsterpad. Daar wordt hij overgedragen aan de gereedstaande ambulance.Tevreden met de goede afloop keren de beide reddingboten aan het eind van de avond weer terug naar hun boothuizen. 
  5. Rond het middaguur werden de vrijwillige professionals van KNRM reddingstation Dordrecht gealarmeerd voor een persoon te water op de Merwede. Met spoed werd reddingboot Tjepke Ekkelboom bemand en uitgevaren.Ter plaatse bleek een zeilboot te zijn omgeslagen op de druk bevaren rivier bij Werkendam. Bij aankomst van de reddingboot bleek dat de enige opvarende al uit het water was en veilig aan boord van een passerend jacht waar hij werd opgevangen door de hulpdiensten vanaf de wal.De redders ontfermden zich ondertussen over de zeilboot. Met enige moeite wisten de bemanningsleden de zeilboot weer in normale positie te krijgen en leeg te pompen.Na deze geslaagde inzet werden de redders hartelijk bedankt en keerden ze terug naar het boothuis op het Wantij.