Agentschap Telecom Nieuws

Nieuwsberichten op Agentschap Telecom
  1. Start programma om veiligheid op vaarwegen te vergroten. Vanmiddag is het startschot gegeven van het programma AIS een goed ID! Dat gebeurde tijdens de jaarlijkse Telematicadag van Bureau Binnenvaart. Het programma wil het juiste gebruik van  AIS (Automatic Identification System) stimuleren om zo de veiligheid op de vaarwegen te vergroten.
  2. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft op dinsdag 18 december 2018 de internetconsultatie voor de ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015 geopend. U kunt tot en met 29 januari 2019 reageren.
  3. Bij Agentschap Telecom is een vacature voor directeur-hoofdinspecteur. Bekijk de vacaturetekst op de website van de Algemene Bestuursdienst (ABD).
  4. Agentschap Telecom gaat permanent vergunningen uitgeven voor middengolfzenders die met laag vermogen uitzenden. Uit een eerdere pilot blijkt dat hier veel belangstelling voor is. Twee regelingen, het uitvoeringskader, de vergunning en het aanvraagformulier moeten daarom worden aangepast. Die wijzigingen vereenvoudigen het aanvraagproces, verkorten de doorlooptijd van aanvragen en maken langere looptijden van vergunningen mogelijk.
  5. Staat u bij Agentschap Telecom geregistreerd als radiozendamateur, gebruiker van maritieme radioapparatuur en/of heeft u een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte, dan brengen wij jaarlijks een vergoeding in rekening. Wilt u wijzigingen doorgeven of uw registratie of vergunning intrekken doe dit dan zo snel mogelijk.